kytary

1992  Jolana Kramer

Zřejmě asi jeden z posledních produktu Hořovic pod zn. Jolana z 90. let - podle původního majitele dále již pro Kramer.