efekty

1981  Boss SD-1 Super Overdrive

Made in Japan, chip: NEC C4558C
Sér. číslo: 065200
Dat. výroby: květen 1981