kytary

1965  Jolana Tornado 2

kov. prvky pozlacené, bez v.č.