kytary

1955  Resonet Arioso

dobrý stav, v.č. 4xx